Kdy udělat jednostránkový web a jak ho naoptimalizovat pro vyhledávače

Jednostránkové webové stránky (single page website nebo one page website) jsou moderním řešením tvorby webů a jsou v současnosti nesmírně populární a to jak u klientů, tak u webových vývojářů a grafiků. To není vůbec překvapivé, protože jednostránkové weby vypadají většinou opravdu skvěle.

Článek byl původně psaný anglicky pro web britské společnosti Cloudspotting. Originální článek naleznete na jejich blogu.

Co je to vlastně jednostránkový web?

Jednostránkový web je webová stránka, na které jsou všechny informace umístěné na jediné HTML stránce bez dalších podstránek. Je to vlastně hodně dlouhá úvodní stránka, bez jiných stránek. Jednostránkové weby mají jednoduchý, čistý a moderní design bez přebytečných informací s užitím fotografií přes celou šířku obrazovky s jasnými barvami.

Jednostránkové internetové stránky užívají navigační menu podobně jako vícestránkové weby. Je tu ale rozdíl. Navigační menu na jednostránkovém webu nepoužívá navigaci pro přechod mezi jednotlivými stránkami, ale pro skákání na jednotlivé části jednostránkového webu. Odkazy v navigaci neodkazují na URL, ale na kotvy (anchory), které jsou rozmístěné v jednotlivých partiích webu. Jednostránkové weby bývají obvykle velmi dynamické a využívají celou řadu jQuery nebo CSS3 efektů. Hodně z nich využívá i paralaxové rolování.

Weboví vývojáři vytvářejí obvykle jednostránkové weby podle zásad responzivního designu a tak vypadají weby skvěle i na tabletech a chytrých telefonech. Jednostránkové weby se staly populární právě s rozšířením smartfounů a rozvojem responzivního designu.

Některá pravidla pro rozhodnutí, jestli uděláme web jednostránkový

Ne každý projekt je vhodný zpracovat jako jednostránkový web. Obecně můžeme říct, že jednostránkový web je vhodné řešení pro projekty, ve kterých není příliš mnoho obsahu. Domnívám se, že je skvělé využít jednostránkového webu pro mnoho jednoduchých a čistých firemních nebo osobních webových prezentací. Další skvělou alternativou pro využití single page website jsou internetové stránky, které prezentují nějaký produkt.

 • Než začneme vytvářet jednostránkový web, měli bychom si položit několik otázek.
 • Nemáme příliš mnoho obsahu pro jednostránkový web?
 • Je veškerý obsah, který budeme na webu prezentovat, vzájemně související?
 • Nejsou žádné překážky pro udělání dynamického webu kupříkladu na straně klientů?
 • Chceme prodávat konkrétní produkt?

Specifika SEO pro jednostránkové weby

Je otázka, jaké jsou jednostránkové weby pro SEO. Upřímně řečeno, jednostránkové weby mají některé limity pro optimalizaci pro vyhledávače. Pokud stavíme web jednostránkově, musíme vyřešit několik problémů.

Problémy se SEO u jednostránkového webu

 • Máme na celém webu jenom jednu URL – všechny zpětné odkazy směřují jen na jednu URL, Google z toho nebude mít radost
 • Můžeme použít pouze jediný meta tag popisek (description) a titulek (title) pro celý web – nemůžeme tak naplno využít potenciál, který přináší originální titles a descriptions pro jednotlivé obsahové partie webu
 • Máme příliš mnoho klíčových slov na jedné stránce a je poměrně obtížné rozdělit tyto klíčová slova do obsahu

Jak udělat jednostránkový web přátelský pro SEO

 • Oddělte jasně jednotlivé části obsahu webu. Oddělte obsah jak textově, tak v kódu
 • Udělejte navigační menu s použitím kotev (anchory)
 • Udělejte každé sekci vlastní nadpis úrovně H1 (skvěle to umožňuje HTML5)
 • Aktualizujte pravidelně obsah webu

Závěr

Jednostránkové weby jsou skvělé, hezké a moderní a mají svoje místo ve webovém průmyslu. Rozhodně ale nejsou vhodné pro každý projekt a pokud se rozhodneme pro jejich tvorbu, měli bychom se držet určitých pravidel, která už jsme zmínil v textu. Skvělým kompromisem mezi jednostránkovým webem a vícestránkovým webem je vytvoření vícestránkového webu s velice dlouhou úvodní stranou.

Už před nedávnem jsem psal o skvělém skriptu pro jednostránkový web.

Share this: