Instalace Anchor CMS

Návod na instalaci Anchor CMS předpokládá obeznámeného vývojáře, který už má zkušenosti s instalací redakčního systému.

Předpokladem pro instalaci Anchor CMS je stáhnutí instalační složky Anchor CMS z internetu, odzipování, přihlášení přes FTP protokol v programu Total Commander do hostingového adresáře a transfer celé instalační složky do tohoto adresáře.

Dalším krokem instalace je zadání webové adresy přesměrované na příslušnou složku na hostingu do vyhledávacího okna webového prohlížeče. Těmito kroky se dostaneme na začátek instalace Anchor CMS. Celý proces instalace CMS probíhá přes průvodce instalací ve webovém prohlížeči.

V prvním kroku spustíme instalaci stiskem tlačítka Run the Instaler. Tato operace nás přenese na formulář, ve kterém si zvolíme jazyk a časové pásmo. S ohledem na absenci češtiny můžeme volit britskou angličtinu neboli volbu en_GB. Časové pásmo nastavíme s ohledem na lokalizaci projektu na GMT+1 Europe/Prague. Stisknutí tlačítka Next step >> nás přesune na formulář pro zadání údajů o databázi. Zde zadáme údaje o databázi, které slouží k propojení CMS a databáze a které získáme po vygenerování SQL databáze od provozovatele hostingu. Konkrétně jde o databázový server, jméno a heslo uživatele databáze a jméno databáze. Hodnotu portu a prefix tabulky ponecháme na defaultní hodnotě. Kódování zvolíme z nabídky na utf_8_czech_ci.

Stiskem tlačítka Next step >> se dostaneme na formulář pro vyplnění názvu a popis stránky a umístění v adresáři. Zadáme základní údaje o stránce, nastavíme umístění v adresáři a volby potvrdíme kliknutím na Next step >>. V dalším kroku instalace nastavíme přístupové údaje pro administrátora a instalaci potvrdíme stisknutím tlačítka Complete. Po instalaci vytvoříme soubor .htaccess, který slouží k úpravě vlastností serveru, podle uvedených instrukcí a zkopírujeme jsem ho do kořenového adresáře webu.

Tím je instalace kompletní a můžeme si projekt prohlédnout po zadání URL, pod kterým máme projekt umístěný.

 

Formulář pro zadání údajů o databázi při instalaci Anchor CMS
Formulář pro zadání údajů o databázi při instalaci Anchor CMS
Share this: